Ректорат

 • Окуу иштери боюнча проректор
 • Илимий иштер, эл аралык жана мамлекеттик тил боюнча проректор
 • Окуу иштери жана чыгармачылык иштер боюнча проректор
 • Административдик жана чарбалык иштер боюнча проректор

Факультеттер

 • Социалдык-маданий ишмердүүлүк факультети
  • Социалдык-маданий ишмердүүлүк кафедрасы
  • Социалдык жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасы
  • Хореография кафедрасы
  • Тил жана адабият кафедрасы
  • Дене тарбия кафедрасы
 • Музыка факультети
  • Музыкалык-теориялык дисциплиналар кафедрасы
  • Музыка жана ырдоо кафедрасы
  • Оркестрдик дирижерлугу кафедрасы
  • Эстрада кафедрасы
  • Фольклор жана салттуу музыка кафедрасы
  • Жалпы фортепиано кафедрасы
  • Хор дирижёрлугу кафедрасы
 • Театр факультети
  • Режиссердук жана актёрдук чеберчилик кафедрасы
 • Кино жана телекөрсөтүү факультети
  • Кино жана телеоператорлугу кафедрасы
  • Телекөрсөтүү жана радио уктуруу режиссёрлугу кафедрасы
  • Кино кафедрасы
 • Сырттан окуу, кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо факультети

Окуу бөлүмү

Бухгалтерия

Адистер бөлүмү

Китепкана