Расширение связей

Расширение связей

Подписание МЕМОРАНДУМА о сотрудничестве далее>>

Во время съемки

Во время съемки

Кафедра Звукорежиссуры и режиссуры телевидения и радио далее>>

Отчетный концерт

Отчетный концерт

Кафедра Оркестрового дирижирования далее>>

В здоровом теле здоровый дух

В здоровом теле здоровый дух

Кафедра Физической культуры далее>>

Талантливый человек талантлив во всем

Талантливый человек талантлив во всем

Кафедра Хорового дирижирования далее>>

 

План мероприятий

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун «Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө» жарлыгына карата Б. Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин өткөрө турган иш чаралары

Иш-чаранын аталышы Күнү Аткаруучулар
1 Руханий-адеп-ахлактын өнүгүү башаты үй-бүлө тарбиясы 28-сенябрь 2021-жыл Социалдык-маданий ишмердиги факультети
2 Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсүндөгү музыканын орду 19-октябрь 2021-жыл Музыка факультети
3 Маданий иш-чаралар аркылуу эмгекке тарбиялоо. Инсандын руханий өнүгүүсүндөгү эмгектин орду 5-ноябрь 2021-жыл Театр факультети
4 Улуттук кинолордун руханий-адеп-ахлактык нарк дөөлөттөрү 17-декабрь 2021-жыл Кино жана телевидение факультети
5 Улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарга тарбиялоо 25-ноябрь 2021-жыл Проректорлор, декандар, кафедра башчылары
6 Дене тарбия жана маданият жашоодогу руханий баалулуктун ажырагыс бөлүгү 6-октябрь 2021-жыл КММИУ, КМДТСА
7 Адеп-ахлактын өнүгүүсүндөгү тартип маданиятынын орду 27-октябрь 2021-жыл КММИУ, ИИМдин Академиясы
8 Болот Шамшиевдин 80 жылдыгына карата илимий-практикалык конференция 11-ноябрь 2021-жыл Кино жана телевидение факультети
9 Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата: кеп маданиятынын коомдогу орду жана аны өркүндөтүү 18- ноябрь 2121-жыл Тил-адабият кафедрасы, Режиссура, актердук чеберчилик кафедрасы