САБАКТАР ОФЛАЙН РЕЖИМДЕ ОКУТУЛАТ

Бүгүн, 21-январь 2021-жылы Б. Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин  ректоранынын кеңейтилген жыйыны болуп өттү. Жыйында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 13.01.2021-жылдын № 19/1 буйругунун негизинде жазгы семестрде окуу процессин аралаш окутуу форматында уюштуруунун алгоритми менен таанышуу жана эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен коопсуз окутуу шарттарын камсыздоо маселеси каралды. Проректорлорго, факультеттин декандарына жана кафедра башчыларына иштелип чыккан колдонмону жана төмөнкү талаптарды аткаруу тапшырылсын:

  • кесиптик билим берүүнүн сапатын жана эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен санитардык-гигиеналык талаптарды жана эпидемияга каршы режимди аткаруу жана коопсуз окутуу шарттарын даярдоо;
  • COVID-19 жайылышын алдын алуу жана эпидемияга каршы режимди сактоо боюнча маалыматтык иш-чараларды иштеп чыгуу;
  • ар бир кафедрада студенттер, окутуучулар жана кызматкерлер үчүн талапка ылайык маалымат жеткирүү;
  • бекитилген алгоритм эрежелерин так сактоо  жана алардын аткарылышын көзөмөлгө алуу.

 Окуу процессинде санитардык-гигиеналык жана эпидемиялогиялык кырдаалга карата колдонмо иштелип чыгып  ректорат  тарабынан бекитилди.